Saturday, April 21, 2012

Struktur Puisi dalam Lagu Rakyat Sulawesi Selatan

Seperti pantun, puisi dalam lagu rakyat (elong toriolo) Sulawesi Selatan disusun dalam rangkap. Perbezaannya  ialah rangkap-rangkap pantun mengandungi baris-baris ayat (kerat) yang genap samada dua, empat, enam dan sebagainya. Sebaliknya rangkap puisi dalam lagu rakyat" Sulawesi Selatan kebanyakan ganjil iaitu terdiri dari tiga baris ayat.
Berbeza dengan pantun, puisi lagu rakyat Sulawesi selatan tidak mempunyai pembayang dengan sukukata akhir perkataan akhir pada pembayang serupa dengan sukukata akhir perkataan akhir pada maksud. 

Contoh Pantun Empat Kerat
Tuai padi antara masak
Esok jangan layu-layuan
Intai kami antara nampak
Esok jangan rindu-rinduan


Terdapat suatu ciri pada puisi dalam lagu rakyat Sulawesi Selatan yang membezakannya dengan puisi-puisi Melayu yang lain termasuk pantunsyairgurindamnazamselokateka tekiperibahasa berangkapterombatalibun (sesomba), prosa berirama (prosa lirik), dikir dan sebagainya. Ciri khas tersebut ialah perkaitan antara sesuatu rangkap dengan rangkap berikutnya, dimana satu daripada perkataan pada  rangkap sebelumnya (selalunya perkataan pada baris ayat akhir, tetapi tidak semestinya) akan diulang pada baris ayat pertama rangkap berikutnya seperti dalam contoh di bawah ini (dengan kata pokok yg diulang dalam tulisan "bold")

Contoh 1:  Beberapa Rangkap dari Lagu Rakyat Bulu Alau' Na Tempe 
Bulu Alau' na Tempe       ... Bukit Alau dan (Danau) Tempe
Madeceng ricokkongi      ... Elok berdiri (di atas bukit itu)
Alla mattiro walie           ... Alahai (dapat melihat) pemandangan sekeliling

Ritiro toni Lagosi           ... (Sayup) kelihatan juga Lagosi
Kulira' mata tona            ... Kuterpandang mata pula
Alla tengngana Tosora   ... Alahai tengah Tosora

Ri Tosora mana' mita    ... Di Tosora sahaja kumelihat
Pattennung tali bennang ... Orang bertenun tali benang
Alla natea makkalu       ... Alahai tiada penghujungnya

Makkalu si sabbe bura' ... Di penghujung sutera lembut 
Pekkessi batang loka    ... Dan sekelat batang pisang
Alla topandre adae       ... Alahai orang yang bijak berbahasa

Pandre adammu na ritu  ... Kerana kata-katamu itu
Mulengeng lepa-lepa     ... Kau terlentang bagai sampan
Alla Temmu ritonangi    ... Alahai tanpa penumpang

Contoh 2: Beberapa Rangkap dari Lagu "Ongkona Sidenreng"

Tenna bosi riulunna      ... Hendaknya hujanlah di hulu
Nalempe' ri toddanna  ... Agar bah di muara
Na mali lebbae           ... Menghanyutkan kehampaan

Iya lebba mutaroe      ... Adapun kehampaan yang kau tinggalkan
Tessape temmalullu     ... Tak tercarik tak jua kusut
Na tea lajo unga        ... Tidak pula mahu pudar

Lajo unga risessassi  ... Bila pudar dibasuh lagi
Sape' si ri jai' si          ... Bila carik dijahit lagi
Na baru paimeng     ... Agar baru semula

Mauni baru paimeng ... Meski baru semula
Teppada-pada tona   ... Takkan seperti sediakala
Rimula melle'na          ... Ketika mula bersemi
Pakaian Adat Tradisi Bugis

No comments:

Post a Comment